Verkoop Collectemunten

De verkoop van collectemunten vindt één keer per maand plaats op de derde maandag (van 19.30-20.30 uur) van de maand in gebouw "Ruimte".
Er zijn blauwe, zwarte en groene collectemunten. De blauwe munten hebben een waarde van
€2, de zwarte hebben een waarde va €1 en de groene munten hebben een waarde van €0,57. De verkoop vind één keer per maand plaats op de derde maandag van de maand.
•18 april


Omdat het steeds moeilijker wordt om geld te storten bij de bank en omdat dit storten ook steeds duurder wordt, willen we u bij deze verzoeken om gebruik te maken van collectemunten, voor de collectes die we houden in de kerk.

Het is het handigst als u deze munten van tevoren besteld door een bedrag over te maken naar IBAN NL52RABO0324828160 t.n.v. Gereformeerde Kerk Daarle inz. collectemunten en daar bij de omschrijving te vermelden welke munten u wilt hebben.

Door de munten via de bank te bestellen heeft u gelijk een betaalbewijs in de vorm van uw bankafschrift dat gebruikt kan worden als bewijs wanneer u deze giften opgeeft bij de belastingaangifte