Verkoop Collectemunten

De verkoop van collectemunten vindt één keer per maand plaats op de derde maandag (van 19.30-20.30 uur) van de maand in gebouw "Ruimte".
Er zijn blauwe, zwarte en groene collectemunten. De blauwe munten hebben een waarde van
€2, de zwarte hebben een waarde va €1 en de groene munten hebben een waarde van €0,57. De verkoop vind één keer per maand plaats op de derde maandag van de maand.

Komende data voor de verkoop van collectemunten:


16 mrt gaat niet door!
20 apr


Neemt u, indien mogelijk, gepast geld mee a.u.b.
Ook is het mogelijk de collectemunten per bank te betalen.
Het is de bedoeling dat u het geld van te voren overmaakt
op
IBAN NL52RABO0324828160 t.n.v. Gereformeerde Kerk Daarle inz. collectemunten.
Willen jullie indien mogelijk er even bijzetten wat voor munten u wilt en hoeveel van elk. Voor hen die dit al doen onze dank. Er komen steeds meer gemeenteleden die per bank betalen; dit is voor ons als diaconie veel gemakkelijker, wij kunnen dan alles vast klaarzetten en hebben niet zoveel contanten meer in huis. Dus als u kunt betaal dan ook per bank.