Vakantie Bijbel Club

Elke voorjaarsvakantie wordt er voor de kinderen op de basisschool een VBC georganiseerd. Deze duurt 2 dagen en een avond en wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden.

Contactpersoon van de VBC is Geranda Kamphuis (698421).

De VBC stelt zich ten doel om kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie. Dit gebeurt d.m.v.  liedjes, gebed, vertelling, toneel, knutselwerkjes en spel.
Als afsluiting is er een ouderavond, waarop belangstellenden de activiteiten van de kinderen tijdens de VBC van dat jaar mogen meebeleven.