Vakantie Bijbel Club

Elke voorjaarsvakantie wordt er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een Vakantie Bijbel Club (VBC) georganiseerd. Deze wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit Gereformeerde en Hervormde gemeenteleden en vindt, afhankelijk van deze werkgroep, 1 of 2 ochtenden plaats van 9.30 tot 12.00 uur.

Contactpersoon van de VBC is Geranda Kamphuis (698421). De VBC stelt zich ten doel om kinderen in aanraking te brengen met het evangelie. Dit gebeurt door middel van  liedjes, gebed, een verhaal, toneel, knutselwerkjes en spel.
Als afsluiting is er een kinderdienst op de eerstvolgende zondag, waar belangstellenden de activiteiten van de kinderen tijdens de VBC van dat jaar mogen meebeleven.