Kerkblad

De kerkenraad geeft elke vier weken een kerkblad uit, waarin alle zaken met betrekking tot het kerkenwerk staan vermeld. De eindredactie berust bij Jacqueline Dubbink, maar de diverse colleges en verenigingen dienen zelf de copy samen te stellen. Deze dient uiterlijk op de zaterdag voor uitgifte voor 17.00uur ingeleverd te zijn bij Jacqueline Dubbink of gemaild naar g-kerkblad@pkn-daarle.nl