Zendingsproject

Als zendingscommissie hebben we gekozen om Jelle en Jody Maneschijn te ondersteunen. Zij werken voor “Jeugd met een Opdracht”

Jeugd met een Opdracht richt zich op God kennen en Hem bekend maken. Jelle en Jody werken op de discipelschap training school (DTS) die zich allereerst richt op God beter leren kennen door de lessen heen en daarna op God bekend maken doormiddel van evangelisatie in eigen land en een veldreis naar het buitenland met de studenten.

Geweldig dat wij als gemeente van Daarle achter hen mogen staan.

Zie voor meer informatie ook hun website: www.jodyjelle.blogspot.nl

Wilt u Jelle & Jody steunen:
Rek.nr: NL 94 RABO 0324 8151 82
T.n.v. Zendingscommissie Geref.Kerk Daarle
O.v.v.: Toerusting en zending

Met vriendelijke groet,
Zendingscommissie Geref. kerk Daarle