Kringwerk

Gebedskring
Als gebedskring komen we elke 2e dinsdag van de maand samen van 19.30 tot 20.30 bij één van de leden thuis. We zingen enkele liederen, lezen een kort gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over. Daarna schrijven we gebedsintenties op (waar we voor kunnen bidden en danken): onze gemeente, ons dorp, ons land, de wereld……. Om de beurt brengen we wat ons bezig houdt, in gebed tot God. Ter afsluiting zingen we samen nog een lied. We geloven dat het belangrijk is om samen te bidden tot  eer van God en tot heil voor mensen.

Bijbelstudiegroepen
In onze gemeente zijn verschillende bijbelstudiegroepen. Deze komen in het winterseizoen (september-april) ± 8 keer bij elkaar. Er is een groep die samenkomt in de consistorie, op dinsdagmorgen. Ook zijn er op dinsdagmorgen en donderdagmorgen huiskamergroepen. Verder is er nog een bijbelstudiegroep die op de woensdagavond bij elkaar komt en een bijbelstudiegroep voor mannen.

De bijbelstudiegroep is meer dan een studiebijeenkomst. Het gaat in eerste instantie om de opbouw van onderlinge (geloofs)gemeenschap. Daarbij speelt het bezinningsmoment wel een belangrijke rol, maar niet alleen. Het gebed voor elkaar, samen zingen, openheid naar elkaar toe, gezellig bijpraten, meeleven buiten de Bijbelstudiebijeenkomsten om, is van belang om de gemeenschap te versterken en te verdiepen.

Contactpersonen:

Gebedskring:
G.Kleinjan
Groeneweg 5
7688 RC Daarle
tel:0546-697412
Bijbelstudiegroepen vrouwen:
A.Veurink
Watertorenweg 1
7688 PX Daarle
tel:0546-697652
Bijbelstudiegroep mannen:
H.J.Maneschijn
Kötterskamp 20
7688 RM Daarle
tel:0546-697751