Geschiedenis

Reeds in 1894 proberen verschillende leden uit de wijk Daarle, te komen tot instuering van een zelfstandige gemeente. Men slaagde er niet in, omdat de moederkerk geen medewerking wilde verlenen. Op 5 april 1933 droeg de Classis de kerken van Den Ham en Vroomshoop op, onverwijld tot het instellen van de ambten in Daarle over te gaan. Met als achtergrond de glooiende eschhelling verrees aan de Dalvoordeweg aan de zuidkant van het oude verenigingsgebouw of “Lokaal” uit 1895 een nieuw kerkgebouw. De eerste steen werd gelegd op 21 augustus 1933.

Deze georiënteerde kerk is gebouwd onderleiding van architectenbureau gebr. Boxman te Nijverdal. Het is een gebouw kenmerkend voor de jaren dertig qua stijl en uitvoering en passende in een landelijk dorp als Daarle.Een eenvoudige, knusse zaalkerk, opgetrokken uit geel genuanceerde baksteen en een blauw pannendak. Tussen de steunberen bevinden zich spitsboog vensters met getinte ruiten in een ijzeren profiel. Naaldfijn is ’t torentje, bekleed met lood, in dezelfde kleur als het pannendak. Achter de kerk bevind zich de kerkenraadkamer, waar ook catechisaties worden gehouden. De afmetingen van de kerk inclusief portaal en consistorie zijn 26 meter lang en 12 meter breed. De nokhoogte is 11,5 meter en de torenspits ruim 19 meter. De kerk bevat 250 zitplaatsen en op de galerij zijn ruim 80 zitplaatsen.

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw is aan de voorzijde in stijl een toegangsportaal aangebouwd. In de zeventiger jaren is het gebouw “Ruimte” aan de noordzijde der kerk toegevoegd en in 2004 uitgebreid en gerenoveerd. Daarentegen dateert het interieur en meubilair nog geheel uit de bouwtijd. Het verzilverde avondmaalstel is in 1933 aangeschaft evenals de doopschaal en deksel van het houten doopvont.

Het huidige tweeklaviers orgel is gebouwd in 1994 door A.H. de Graaf uit Leusden. Het instrument is gebouwd in neo renaissance stijl, zoals dit begin twintigste eeuw gebruikelijk was en bestaat uit 14 registers. Het instrument heeft diverse voorgangers gehad. Na de ingebruikneming van de kerk werd een klein pijporgeltje geplaatst op de galerij, in 1938 gevolgd door een gebruikt orgel, geleverd door de Fa. Reil. In 1949 levert de Fa. Madern en Moraal een nieuw éénklaviersorgel. In 1963 wordt er nogmaals een nieuw éénklaviersinstrument boven de kansel geplaatst door Fonteyn en Gaal. Hiervoor moest de aangebouwde consistorie worden verhoogd tot het niveau van het kerkdak. Bij de bouw van de orgels uit 1949 en 1963 is waarschijnlijk veel pijpwerk uit het oude instrument gebruikt.

Meer geschiedenis over het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Daarle is terug te lezen op Gereformeerdekerken.info.