Clubwerk

De kinderen zijn vanaf groep 7 welkom op de kinderclub. Deze club is 1x per 14 dagen op donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur. De leidsters zijn; Diny Bartels,Gerda Valken Ria Horstink.

Kinderen die de basisschool verlaten hebben, mogen naar de club. Deze club is een gezamenlijke club van de hervormde en gereformeerde kerk. Het kan dan ook wisselen waar de club wordt gehouden, maar dit wordt doorgegeven aan de jeugd.

Voor klas 1 van het voortgezet onderwijs is de club wekelijks op de vrijdagavond van 19.30-21.00 uur.
Deze wordt geleidt door Alwin Kamphuis,Henrieke Willems en Gertjan Lemans.

Voor klas 2 van het voortgezet onderwijs is er om de week club op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur. Deze club wordt geleid door Jan Wouter Immink en Gertjan Valk.

Voor klas 3 van het voortgezet onderwijs is de club om de week op de vrijdagavond van 19.30-21.00 uur.Deze club wordt geleid door Eline Kamphuis en Jose Kappert.

Voor de jeugd 16+ is er ook om de week club week op de vrijdagavond van 19.30-21.00 uur.Deze club wordt geleid door Wilco Kamphuis en Jev Borkent.

De leiding van de clubs wordt ondersteund door een aantal ouders, zij helpen bij grote activiteiten, vervullen de functie van penningmeester en secretaresse en vallen zo nodig in tijdens de clubavonden, wanneer er niet voldoende leiding is. De jeugddiaken Andre Kamphuis is voorzitter van deze oudercommissie.

De clubs starten en eindigen het seizoen met een gezamenlijke activiteit.

Gedurende het seizoen zijn er meerder activiteiten zoals het maken van een kerstattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, de kerstviering, de bloemenactie, de “Nacht zonder dak” en om het jaar het clubkamp.

Tijdens de clubavonden-/ middagen is er veel aandacht voor zaken die de jeugd bezighoudt; school, sport, vriendschap, gezin, uitgaan en vrije tijd. Maar we beginnen altijd met stil te staan bij ons geloof in God de Vader die ons, ieder uniek, met zoveel liefde geschapen heeft en zo mogen we ook naar elkaar kijken,… met liefde!

Door de leiding wordt, in samenspraak met de jeugd, een gevarieerd programma aangeboden.

Ieder seizoen wordt er een nieuwe diaconaal project gekozen waarvoor geld en/of een actie wordt gehouden.