Clubwerk

Kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 zijn welkom op de kinderclub. Deze club vindt één keer per 14 dagen plaats op donderdagmiddag na schooltijd en duurt 1,5 uur.

Kinderen die de basisschool verlaten hebben, mogen naar de club. Deze club is een gezamenlijke club van de Hervormde en de Gereformeerde kerk. Het kan daarom wisselen waar de club wordt gehouden. De locatie van de club wordt per keer tijdig doorgegeven aan de jeugd.

De indeling van de groepen, de frequentie en het tijdstip waarop ze samenkomen is als volgt:

  • Klas 1 voortgezet onderwijs: wekelijks op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
  • Klas 2 voortgezet onderwijs: om de week op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
  • Klas 3 voortgezet onderwijs: om de week op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
  • Jeugd 16+: om de week op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur

De leiding van de clubs, bestaande uit belijdende leden van de Gereformeerde en leden van de Hervormde kerk, wordt ondersteund door een aantal ouders. Zij helpen bij grote activiteiten, vervullen de functie van penningmeester en secretaresse en vallen zo nodig in tijdens de clubavonden wanneer er niet voldoende leiding is. De jeugddiaken is voorzitter van deze oudercommissie.

De clubs starten en eindigen het seizoen met een gezamenlijke activiteit.

Gedurende het seizoen zijn er meerdere activiteiten zoals het maken van een kerstattentie voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder, de kerstviering, de bloemenactie, de “Nacht zonder dak” en om het jaar het clubkamp.

Tijdens de clubmiddagen- en avonden is er veel aandacht voor zaken die de jeugd bezighoudt; school, sport, vriendschap, gezin, uitgaan en vrije tijd. Maar we beginnen altijd met het stilstaan bij ons geloof in God die ons, ieder uniek, met zoveel liefde geschapen heeft. Hij leert ons dat we zo ook naar elkaar mogen kijken… met liefde!

Door de leiding wordt, in overleg met de jeugd, een gevarieerd programma aangeboden tijdens het clubseizoen. Ieder seizoen wordt er een nieuwe diaconaal project gekozen waarvoor geld wordt ingezameld en/of een actie wordt gehouden.