Collectemunten
De collectemunten zijn verkrijgbaar in:

- gele munten    € 0,60    25 stuks per zakje dus totaal € 15,00 

- oranje munten € 1,00    25 stuks per zakje dus totaal € 25,00

- rode munten    € 2,50    10 stuks per zakje dus totaal € 25,00

U kunt de munten bij voorkeur bestellen en betalen door het bedrag over te maken
op rekening: IBAN NL26 RABO 0324 8207 71 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Daarle, inzake collectemunten. 
Wilt u bij de betaling het aantal zakjes en de kleur doorgeven, zodat de bestellingen
van tevoren klaar gemaakt kan worden. 

De bedragen van de collectemunten moeten vσσr 12:00 uur, op de laatste maandag
van de maand, op de rekening zijn bijgeschreven,
U kunt de munten de laatste maandagavond van de maand tussen 20.00- 20.45 uur
afhalen in Rehoboth. 
U kunt dan ook de collectemunten contant kopen.