ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente in Daarle.

De Hervormde Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft aan deze instelling, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor het berekenen van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Hervormde Gemeente Daarle is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.