Catechisatie

Voor de catechisatie is de Heilige Schrift bron en norm (net als de prediking en alle werk). Als leidraad wordt de Heidelbergse Catechismus gebruikt en boeken die dat leerboek van de kerk als uitgangspunt kennen bij de overdracht van de kennis van het Geloof. Zo kan de catechese dienen tot verdieping van de kennis van het Gereformeerde belijden.

De indeling van de groepen verandert  jaarlijks en wordt aan het begin van het seizoen bepaald en in het kerkblad vermeld.

maandag:19.00 uurcatechisatie jeugd12 tm 17 jaar
 20.00 uurcatechisatie jeugd18 jaar en ouder
 
dinsdag:19.00 uurcatechisatie jeugd12 tm 17 jaar
 20.00 uurcatechisatie jeugd18 jaar en ouder
 
 In overlegbelijdeniscatechesatie

 

Belijdeniscatechisatie
Wanneer je belijdeniscatechisatie wilt gaan volgen, dien je eerst de gewone catechisatie twee jaar te hebben gevolgd.

De belijdeniscatechisatie duurt als regel één winterseizoen en wordt afgesloten met een aannemingsavond, waar naast de predikant enige leden van de kerkenraad aanwezig zijn.

Op de belijdeniscatechisatie gaan we in een openhartige sfeer dieper in op de kennis van het geloof en de vragen rond de toeëigening van het heil en een leven tot eer van God.  De toegang tot het Heilig Avondmaal wordt verleend na openbare belijdenis van het geloof in het midden der gemeente.

Contactpersoon: Ds. E.J. Prins, tel 0546-697234