Pastorale bezoeken

Wanneer u om één of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen tijde aan hem doorgeven. De predikant houdt geen spreekuur, maar is in principe altijd te bereiken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of uw wijkouderling. Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorg en zegen.