Ouderen

De ouderen van 75 tot en met 79 jaar worden door de wijkouderling en bezoekdame bezocht.

De ouderen van 80 jaar en ouder ontvangen na hun verjaardag bezoek van de predikant.

Wie 80 jaar of ouder wordt en bij een huwelijksjubileum van 40/50/55/60/65 jaar ontvangt men een attentie, bezorgd door de bezoekdame.