Bloemengroet

Met de ‘bloemengroet’ geven we een blijk van medeleven, een bemoediging of een felicitatie van alle leden van onze Gemeente aan een persoon waarvan we denken dat hij/zij dat nodig heeft.

AVG Privacywet

Tijdens de dienst wordt de naam van de ontvanger van de bloemengroet genoemd. Omdat het van te voren niet bekend is wie de bloemen krijgt willen wij u vragen, mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw naam wordt afgekondigd tijdens de kerkdienst, dit door te geven aan de scriba.

Dit kan via de mail h-scriba@pkn-daarle.nl of telefonisch aan de scriba worden doorgeven.