Kindernevendienst

Op de kindernevendienst hebben we als doel om binnen de gemeenschap van de kerk, bij te dragen aan de vorming en groei van het geloof bij kinderen.

Hierbij vinden we het belangrijk om kinderen bekend te maken met de bijbel, samen geloofsvragen te bespreken, Kinderen vertrouwd te maken met  zingen, bidden en samen de kerkelijke feesten te vieren.

We willen de kinderen laten ervaren dat ze gekend zijn en dat ze zich veilig mogen voelen. We willen hen voorleven hoe we ons geloof in de praktijk kunnen brengen. Bijvoorbeeld in de omgang met elkaar.

Voor wie en wanneer?

Voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar die het leuk vinden om te komen.
De kinderen kunnen tijdens de kerkdienst, wanneer de dominee dit aangeeft met de leiding van de kindernevendienst mee naar het kerkgebouw Rehoboth. Hier wordt de kindernevendienst gehouden. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk om weer plaats te nemen bij hun ouders/verzorgers.

Invulling kindernevendienst:
Voor invulling van de kindernevendienst wordt gebruik gemaakt van de methode ‘bijbelbasics’. Deze methode is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het unieke aan Bijbel Basics is dat deze methode zowel de Bijbel als het kind centraal stelt. Bijbel Basics blijft dicht bij de Bijbelverhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken.

Elk programma bevat de volgende onderdelen:

bulletHet Bijbelverhaal van de week in twee versies: een hervertelling voor de onderbouw en de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal voor de bovenbouw.
bulletWeetjes die kinderen helpen nog meer van het verhaal te begrijpen.
bulletPrachtige illustraties die kinderen echt meenemen in het verhaal.
bulletGespreksvragen die kinderen helpen het verhaal beter te begrijpen en de relevantie te ervaren.
bulletVerschillende opdrachten, zoals puzzels, knutsels en proefjes.
bulletEen kort gebed in gewone taal.
bulletLiedsuggesties
bulletSuggesties voor het moment in de kerkdienst voor de kinderen naar hun eigen dienst vertrekken.

Voor meer informatie over de methode bijbelbasics verwijzen wij u naar de website https://debijbel.nl/bijbel-basics