Zendingsactiviteiten

Zendingscommissie Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.)
Deze commissie behartigd het zendingswerk buiten de grenzen. Tevens zorgen zij voor de verspreiding van de dagboekjes “een hand vol koren” van de G.Z.B.. Contactpersoon van deze commissie is Erwin Kleinjan tel. 0546-698085.

GZB Deelgenoten
Als Hervormde gemeente Daarle zijn we deelgenoot van een GZB project betreft de uitzending van ds. G.C. Vreugdenhil naar Colombia.
Gerrit Vreugdenhil is op 28 augustus 2022 parttime uitgezonden naar Columbia vanuit de Sint-Jansgemeente te Gouda.
Gerrit zal aan het Seminario Biblico de Colombia in Medellin als docent Oude Testament toerusting geven aan predikanten en kerkleiders. Columbia is een prachtig land, maar heeft ook een lange geschiedenis van burgeroorlog, drugsgeweld, criminaliteit en sociale problemen. Het is het verlangen van de kerk in Colombia om het land te dienen en bij te dragen om uit deze negatieve spiraal te komen zodat de nieuwe generatie kan bouwen aan een hoopvolle toekomst. Via het seminarie hoopt Gerrit studenten en (toekomstige) kerkleiders toe te rusten vanuit de Bijbel met het oog op de uitdagingen waar ze in Colombia voor staan.

Wij zijn nu officieel deelgenoot van het werk van Gerrit Vreugdenhil in Colombia. Dit betekent dat we als gemeente onderdeel zijn van het werk. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. Maar het begint met het gebed. U kunt dit doen aan de hand van de verschillende gebedspunten in de nieuwsbrieven die Gerrit zal schrijven, en die in ons kerkblad en website zullen komen te staan. Omdat het werk parttime in Columbia plaats vind zal Gerrit ook regelmatig in Nederland zijn.

Meer informatie over dit project en de nieuwsbrieven kun u vinden op de site van de GZB.