Kringwerk

Jongerengesprekskring
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer!

Dat is wat wij doen op de jongerengesprekskring. Deze kring is bedoeld voor jongeren tot ongeveer 35 jaar.
In het winterseizoen komen we 1 x per 3 weken bij elkaar, afwisselend bij de kringleden thuis.

Aan de hand van een boekje worden er verschillende (actuele) onderwerpen besproken en we kijken wat de Bijbel ons hierover wil vertellen.
De data en onderwerpen worden in het kerkblad vermeld.

Contactpersoon: Wilco Kamphuis, tel. 06-38377800.

Vrouwenkring
De Vrouwenkring is een bijbelstudiegroep op woensdagmorgen. Zij komen ± 10 keer per winterseizoen bijeen. Er wordt een gedeelte uit de bijbel behandeld met als doelstelling: “Hoe gaan we in onze tijd om met Gods Woord”. De data en onderwerpen worden in het kerkblad vermeld. De kring is niet leeftijdgebonden. Voor kinderen is er eventueel oppas.

Voor inlichtingen kan men terecht bij: Mevr. J. Dekker, tel. 0546-697675.

Zendingskaartenkring
Sinds januari 2000 kent onze gemeente een zendingskaartenkring. Een keer per maand komen een aantal dames bij elkaar in de bovenzaal van de kerk. Dit is meestal op een middag, maar in overleg kunnen we kijken welke middag het beste past. We beginnen met het lezen van een gedicht of korte meditatie. Deze staan meestal in het teken van de zending of een actueel gebeuren. Hierna gaan we verjaardagskaarten maken, die bestemd zijn voor de zendingsarbeiders (en hun gezinsleden) uitgezonden door de G.Z.B.(Gereformeerde Zendingsbond). Alle kaarten worden verzonden namens de Hervormde Gemeente van Daarle.
De kaarten worden nu nog thuis gemaakt door een aantal dames. Maar we hopen begin dit nieuwe jaar weer samen te komen om kaarten te maken.
Ze lagen altijd onder de toren in de kerk, maar ze worden nu allemaal tegelijk verstuurd. De porto kosten worden nu betaald door de Diaconie.

Heb je zin om ons mee te helpen kaarten maken dan zijn wij op zoek naar u of jullie!!
Voor info kun je terecht bij Hermien KleinJan tel; 0546-697504
Door de zendingsmedewerkers die een kaart ontvangen wordt dit zeer gewaardeerd.
Hartelijk welkom.