Kerkdiensten

De gezamenlijke kerkenraden hebben besloten dat in verband met de hoge energiekosten vanaf 1 december 2022 tot en met 26 maart 2023 er één kerk op een zondag open gaat. Dat wil zeggen de ene zondag in de Gereformeerde kerk, de andere zondag in de Hervormde kerk.

Bekijk het actuele preek- en kerkrooster via de link preek- en kerkrooster 4-12-22-tm-26-3-23
Voor meer info klik op deze link:  brief-winter-2022-energiekosten

Kerkdiensten
Tot en met 26 maart 2023 worden er iedere zondag drie diensten gehouden.
Wintertijd: 9:00, 10:30 uur en 15:00 uur
Zomertijd: 9:30 uur en 19:00 uur

Live uitzending
Kerkdienst live bekijken kan via onderstaande link: 
Link naar de live uitzending: hkerk.nl

Kerkzender
Degenen die niet meer naar de kerk kunnen gaan, tijdelijk of bij langdurige ziekte, kunnen een ontvanger voor de kerkzender krijgen. De aanvraag hiervoor kunt u richten aan de diaconie (André Kleinjan (tel. 0546 -697696).

Om u in de gelegenheid te stellen met de collecten, die tijdens de diensten worden gehouden, mee te leven, wordt een collectebusje bij u geplaatst. Deze gelden worden door de diaconie verdeeld tussen de kerkrentmeesterlijke en diaconale doelen.

Bij problemen met de ontvanger dit graag melden bij André Kleinjan tel. 697696.

 

Kerktijden.nl
Klik hier voor een link naar het preekrooster