Kerkdiensten

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen wordt in beide kerken een ere dienst gehouden, de 2e dienst is een gezamenlijke dienst in een van de beide kerken. 
Klik hier voor het preekrooster.
Wintertijd: 9:30 uur en 15:00 uur
Zomertijd: 9:30 uur en 19:00 uur

Live uitzending
Kerkdienst live bekijken kan via onderstaande link: 
Link naar de live uitzending: hkerk.nl

Kerkzender
Degenen die niet meer naar de kerk kunnen gaan, tijdelijk of bij langdurige ziekte, kunnen een ontvanger voor de kerkzender krijgen. De aanvraag hiervoor kunt u richten aan de diaconie (André Kleinjan (tel. 0546 -697696).

Om u in de gelegenheid te stellen met de collecten, die tijdens de diensten worden gehouden, mee te leven, wordt een collectebusje bij u geplaatst. Deze gelden worden door de diaconie verdeeld tussen de kerkrentmeesterlijke en diaconale doelen.

Bij problemen met de ontvanger dit graag melden bij André Kleinjan tel. 697696.

 

Kerktijden.nl
Klik hier voor een link naar het preekrooster