Belijdenis van het geloof

Zij, die de belijdeniscatechisatie willen volgen, dienen eerst de gewone catechisatie twee jaar te hebben gevolgd. De belijdeniscatechisatie duurt als regel één winterseizoen en wordt afgesloten met een aannemingsavond, waar naast de predikant enige leden van de kerkenraad aanwezig zijn.

Op de belijdeniscatechisatie gaan we in een openhartige sfeer dieper in op de kennis van het geloof en de vragen rond de toeëigening van het heil en een leven tot eer van God.  De toegang tot het Heilig Avondmaal wordt verleend na openbare belijdenis van het geloof in het midden der gemeente.