Vakantiebijbelclub

Om kinderen in de basisschoolleeftijd, die niet of nauwelijks van de Here Jezus horen, het evangelie door te geven. Omdat het in de vakantie wordt gehouden nemen ze vaak een loge, vriendje, neefje of nichtje mee zodat ook zij in aanraking met het evangelie komen.

Wanneer?
In de voorjaarsvakantie worden er 2 morgens gehouden , met op de 2e dag  een ouderavond. Dit alles gebeurd in  “n Kadiek”

Wat wordt er gedaan?
Kinderen worden in 3 groepen verdeeld en   krijgen een bijbelvertelling te horen n.a.v. een bepaald thema (van de stichting Timotheus ). Dan wordt er een werkje gemaakt wat betrekking heeft op het thema . ook worden er nieuwe liedjes aangeleerd en een bijbeltekst wordt aangeleerd.

Organisatie.
Er is een bestuur groep van de V.B.C. Deze staat onder leiding van de hervormde en gereformeerde kerk. Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter : mevr G. Kamphuis-Jansen, tel 0546-698421.