Huisbezoek

De ouderlingen bezoeken u één keer per twee jaar, deze is bedoeld om het contact te versterken tussen u als gemeentelid en ‘de kerk’ en is in het bijzonder bedoeld om bij de open Bijbel ons te laten leiden in ons geestelijke leven.
Levensvragen of bepaalde problemen kunnen ons allen soms erg bezighouden. Dit heeft ten doel de gemeente te bouwen en toe te rusten in de dienst des Heeren.

Via het kerkblad wordt het huisbezoek aangekondigd. Mocht u deze datum niet kunnen dan vragen wij u onderling te ruilen. U dient dit door te geven aan uw wijkouderling.

Het is wenselijk dat tijdens het huisbezoek het gehele gezin , dus ook de kinderen – aanwezig zijn. De kerkenraad wil ook graag met hen over geloofs- en levensvragen spreken.

Mocht u om één of andere reden tussentijds huisbezoek wensen, dan kunt u dit ten allen tijden melden bij de wijkouderling.

Nieuw ingekomenen in de wijk krijgen als regel “versneld” huisbezoek.