Inschrijven en uitschrijven

Bij binnenkomst of vertrek uit onze gemeente krijgen wij automatisch bericht via de LRP te Utrecht, waar de gegevens van alle kerkelijke gemeenten te boek staan. U hoeft bij een verhuizing dus geen kerkelijke attestatie meer op te vragen of af te geven.

Zodra je in een andere gemeente bent ingeschreven, wordt automatisch naar de PKN kerk in de nieuwe gemeente.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw binnenkomst in onze gemeente of aanstaand vertrek naar elders aan de predikant of wijkouderling zou melden , zodat nieuwe gemeenteleden z.s.m. welkom worden geheten in de gemeente door de bezoekcommissie.

Hierna hoopt uw predikant of wijkouderling u te bezoeken. Nieuw ingekomenen ontvangen de gemeentegids om hen wegwijs te maken in de gemeente.