Taak predikant en ouderlingen

Taal van de predikant
Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is aan de herder en leraar toebetrouwd de verkondiging van het Woord, de bediening van de Sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van de openbare belijdenis des geloofs, de bevestiging van ambtsdragers, de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk, de leiding van de ambtelijke vergaderingen der Kerk, zo hij daartoe geroepen wordt en voorts met medewerking van de ouderlingen de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen, die van het Evangelie vervreemd zijn, het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en met de ouderlingen tezamen het opzicht over de gemeente.

Taak van de ouderlingen
Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is het de taak van de ouderlingen: het vergaderen van de gemeente, de zorg dat alles in de gemeente in orde geschiedt, het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening des Woords en het rechte gebruik van de Sacramenten, alsmede de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst.
Voorts dragen zij samen met de predikant het opzicht over de gemeente, alsook zijn zij bezig in de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen die van het Evangelie vervreemd zijn en de geestelijke vorming van de jeugd.