Pastoraat

Begrafenissen
Bij een sterfgeval wendt men zich tot de predikant of bij diens afwezigheid tot de wijkouderling. <Lees meer>

Belijdenis van het geloof
De toegang tot het Heilig Avondmaal wordt verleend na openbare belijdenis van het geloof. <Lees meer>

Het Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de viering plaats van het Heilig Avondmaal. <lees meer>

De Heilige Doop
Regelmatig wordt in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend, ter verzegeling van Gods beloften. <lees meer>

Huisbezoek
De ouderlingen bezoeken u één keer per twee jaar. <lees meer>

Jubilea
Bij een huwelijksjubileum worden predikant en kerkenraad graag op de hoogte gesteld. <lees meer>

Kraambezoek
Wanneer er bij een geboorte in het gezin medeleven en bezoek vanuit het pastoraat wordt gewenst, kunt u een geboortekaartje sturen naar de predikant. <lees meer>

Ouderen
Voor ouderen vanaf 75 jaar en huwelijksjubilea vanaf 40 jaar. <lees meer>

Trouwdiensten
Het aanstaande bruidspaar wordt gevraagd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant en de koster. <lees meer>

Ziekte
Het wordt op prijs gesteld dat u ziekte thuis of opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis doorgeeft aan de predikant. <lees meer>

Inschrijven en uitschrijven
Van vestiging in of vertrek uit onze gemeente krijgen wij automatisch bericht. <lees meer>

Pastorale bezoeken
Wanneer u een bezoek van de predikant wenst, kunt u dit altijd doorgeven. <lees meer>