Ziekte

Het wordt op prijs gesteld dat u ziekte thuis of opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis doorgeeft aan de predikant. In tijd van vacature kunt u dit doorgeven aan de scriba of kerkenraad. Predikant of kerkenraad willen graag in moeilijke en vreugdevolle dagen met u meeleven. Dit kan echter niet wanneer zij niet door u op de hoogte gesteld worden.

Tijdige berichtgeving voorkomt misverstanden en/of vergeefse reizen naar het ziekenhuis. De namen van hen die in het ziekenhuis verblijven worden iedere 3 weken in het kerkblad vermeld en genoemd bij de voorbeden.