Begrafenissen

Bij een sterfgeval wendt men zich bij voorkeur rechtstreeks of anders door middel van de begrafenisondernemer tot de predikant of bij diens afwezigheid tot de wijkouderling.

Deze zal de naaste familie zo spoedig mogelijk daarna een bezoek brengen. Tijdens dit of één van de daaropvolgende bezoeken kan gesproken worden over de rouwdienst/samenkomst. Aan bijzondere wensen met betrekking tot de tekst- en psalmkeuze zal uw predikant – indien mogelijk – willen voldoen.

Voor de rouwdienst staat de kerk of het verenigingsgebouw ter beschikking, mits de rouwdienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en onder leiding van de plaatselijke predikant plaatsvindt.

In geval van ziekte of vacature beslist de kerkenraad, welke predikant de dienst leidt. Het verenigingsgebouw kan ook worden gebruikt voor condoleren. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de beheerster van Rehoboth.