Jeugd

Catechisatie
Voor de catechisatie is de Heilige Schrift bron en norm (net als de prediking en alle werk). Als leidraad wordt de Heidelbergse Catechismus gebruikt en boeken die dat leerboek van de kerk als uitgangspunt kennen bij de overdracht van de kennis van het Geloof. Lees meer.

Clubs
Het doel van de club is samenkomen rondom Gods Woord , als jongeren onderling gezellig samenzijn, ontspannen bezig zijn  door spel of andere creativiteit. Lees meer.

Kinderoppas
Kinderoppas is een gezellig uur voor de kleine kinderen, ze gaan samen spelen, kleuren, zingen of boekjes lezen. Kinderoppas is bedoeld voor kinderen vanaf een paar weken totdat ze mee gaan naar de kerk of zondagsschool. Lees meer.

Vakantiebijbelclub
Om kinderen in de basisschoolleeftijd, die niet of nauwelijks van de Here Jezus horen, het evangelie door te geven. Omdat het in de vakantie wordt gehouden nemen ze vaak een loge, vriendje, neefje of nichtje mee zodat ook zij in aanraking met het evangelie komen. Lees meer.

Kindernevendienst
Op de kindernevendienst hebben we als doel om binnen de gemeenschap van de kerk, bij te dragen aan de vorming en groei van het geloof bij kinderen. Lees meer.

Schriftlezing uit eigen Bijbel
Elke 1e en 3e zondag van de maand zijn de de kinderen vanaf groep 5 welkom bij de Schriftlezing uit eigen Bijbel tijdens de ochtendkerkdienst. Lees meer.